Thread: Philippine National Anthem / Lupang Hinirang View Single Post
ernanibaetiong
ernanibaetiong's Avatar
Board Elder

Join Date: Apr 2008
Location: Baket, sasama ka ba pag sinabi ko?
Posts: 1,309
Meron, SSAATTBB arrangement.
Marunong si King Kong ng sarcasm

Reply With Quote