BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
AWIT NG PAGSUYO

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (63 votes)

KORO:
Bawat naming sambitin
Bawat naming awitin
Ay papuri't parangal sa 'yo
Pakinggan mo, Inang mahal
Ang awit ng pagsuyo

O mahal naming Ina
Aming galak at saya
Kandungin, aliwin
Kami sa oras ng pighati (KORO)

Kalangita'y nagdiriwang
Sa karangalang nakamtan
Puso mo'ng kay wagas
Kandungan ng Tagapagligtas (KORO)

CODA:
Bawat naming sambitin
Bawat naming awitin
Ay awit ng pagsuyo

RELATED MEDIA
God of Silence God of Silence
2011
Your rating: None Average: 4.7 (26 votes)
God of Silence God of Silence
2005
Your rating: None Average: 4.4 (38 votes)
Balang Araw Balang Araw
1992
Your rating: None Average: 4.2 (21 votes)


BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com