BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
BITUIN

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (52 votes)

Sa isang mapayapang gabi
Kuminang ang marikit na bituin
At tumanod sa himbing na pastulan, nag-abang

Pagkagising ng maralita
Nabighani sa bagong tala, naglakad
At tinungo sabsabang aba

KORO:
Hesus, bugtong na anak ng ama
Tala ng aming buhay, liwanag
Kapayapaan, kahinahunan
Kapanatagan ng puso
Giliw ng Diyos at pag-asa ng maralita
Ng abang ulila
Biyayaan Mo kami ng pagtulad sa Iyo
Nang magningning bilang 'Yong mga bituin

Sa isang pusong mapagtiis
Kuminang ang marikit na bituin
At doon nanatili, nag-alab, nagningning
Taimtim nating kalooban
Ginawa Niyang Kanyang himlayan, dalanginan
Nilikha nIya'ng sabsabang aba (KORO 2x)BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com