BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
EMANUEL

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (128 votes)

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (2x)

Magalak isinilang ang Poon
Sa sabsaban Siya'y nakahimlay
Nagpahayag ang mga anghel
"Luwalhati sa Diyos!"

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (3x)

Kahuluga'y "Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com