BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
EMANUEL

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (113 votes)

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (2x)

Magalak isinilang ang Poon
Sa sabsaban Siya'y nakahimlay
Nagpahayag ang mga anghel
"Luwalhati sa Diyos!"

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (3x)

Kahuluga'y "Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"

RELATED MEDIA
Pasko Na! (Silver Anniversary Edition) Pasko Na! (Silver Anniversary Edition)
2010
Your rating: None Average: 4.4 (38 votes)
Pasko Na! Pasko Na!
1999
Your rating: None Average: 4.6 (31 votes)
Pasko Na! Pasko Na!
1999
Your rating: None Average: 4.6 (32 votes)
Pasko Na! Pasko Na!
1987
Your rating: None Average: 4.6 (30 votes)


BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com