BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
GANDANG SINAUNA AT SARIWA

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (78 votes)

Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Tapat Kang nanahan sa 'king kalooban
Ngunit hinahanap pa rin kahit saan

Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Ako'y nagpabihag sa likha Mong tanan
Di ko akalaing Ikaw pala'y nilisan

Ako'y tinawagan mula sa katahimikan
Pinukaw Mo ang aking pandinig
Biglang luminaw ang awit ng daigdig

Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Tapat Kang nanahan sa 'king kalooban
Ngunit hinahanap pa rin kahit saan

Ako'y inilawan mula sa 'king kadiliman
Minulat Mo aking mga mata
Biglang luminaw tanglaw ko sa tuwina

Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Ako'y nagpabihag sa likha Mong tanan
Di ko akalaing Ikaw pala'y nilisan

Kay tagal bago Kita minahal
Gandang sinauna at sariwa
Akong nilikha Mo, uuwi rin sa 'Yo
Ako'y papayapa lamang sa pilin Mo

Batay sa panalangin ni San Agustin, kung saan winika niyang "I have loved thee too late, o Beauty of Ancient Days, yet ever new." Napakaganda, ngunit napakalalim na panalangin, kaya kung ilang rebisyon sa kamay ng tatlong manunulat ang dinaanan nito bago umabot sa kasalukuyang ayos.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com