BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
GLORIA

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.6 (54 votes)

Minsan sa isang taon lamang
Maririnig mga tinig ng nagdiriwang
Sa kagalakan: Ang Niñong sumilang
Naghari sa sambayanang
Umasa at nag-abang sa Kanya

Sa tinapay ay nagpupugay
Kasabay ng alak at galak
Ating sinasariwa ang diwa

Ng Kapaskuhang Kanyang pagsilang
Nang nabuhay ang kalangitan
Sa pagparito Niya ay natupad na
Ang pangako ng Ama

Nagising sa pagkakahimbing
Tupa't baka pati kambing
Ang mga pastol ay naghabol
Makita lamang ang Sanggol

Sa sabsabang Kanyang sinilangan
Doon, saan ay mapagmamasdan
Si Hesus ang Manunubos
Ang Anak ng Diyos
Kaya't magpuring lubos

May "Gloria" ang awit nila
At may "in Excelsis Deo" pa
Ang mga anghel ay naghatid
Ng balitang ating nabatid

Minsan sa isang taon lamang
Maririnig mga tinig ng nagdiriwang
Sa kagalakan: Ang Niñong sumilang
Naghari sa sambayanan

Papuri sa kaitaasan
Sa Kanyang kinalulugdan
Huwag na magtimpi
Magbunyi ng maluwalhati:
Gloria in Exclesis Deo!
Huwag na magtimpi
Magbunyi ng maluwalhati:
Gloria in Exclesis Deo!

Gloria!

Lyrics: Jandi Arboleda
Music/Arrangement: Norman AgatepBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com