BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
MARIANG INA KO

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (59 votes)

Sa 'king paglalakbay sa bundok ng buhay
Sa ligaya't lumbay maging talang gabay

KORO:
Mariang ina ko, ako ri'y anak mo
Kay Kristong Kuya ko akayin mo ako
Kay Kristong Kuya ko akayin mo ako

Maging aking tulay sa langit kong pakay
Sa bingit ng hukay tangnan aking kamay (KORO)

Sabihin sa Kanya aking dusa at saya
Ibulong sa Kanya, minamahal ko Siya (KORO)

Unang awit-tambalan ng batikang guro at estudyante. Nina Mr. Pagsi at Manoling, na noo'y nasa unang taon sa Ateneo High School. Dito nagsimula ang panghabambuhay nilang pagkakaibigan.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com