BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
NARIYAN KA
Your rating: None Average: 4.7 (11 votes)

KORO:
Saan man ako magpunta
Nariyan Ka, nariyan Ka
Anumang kahihinatnan
Buhay ko'y 'Yong tangan
Nariyan Ka, nariyan Ka

Matatakasan ba
Ang yakap Mong lingap-aba
Abutin man ang karimlan
Tiyak kong nariyan Ka (KORO)

Bawat kilos ko
Bawat tibok ng puso ko
Batid Mo na'ng lahat
Pagkat sa 'Yo nagmumula (KORO)

Di matatarok
Kadakilaan Mo, Ama
Higit pa sa bilang ng talaga
Ang Iyong himala (KORO)

Di lingin sa 'Yo
Ang kahinaa't sala ko
Ituro Mo'ng wastong daan
Tungo sa 'Yong tahanan (KORO)BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com