BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
O HESUS, HILUMIN MO

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.4 (67 votes)

KORO:
O Hesus, hilumin Mo
Aking sugatang puso
Nang aking mahango
Kapwa kong kasimbigo

Hapis at pait Iyong patamisin
At hagkan ang sakit
Nang magningas ang rikit (KORO)

Aking sugatang diwa't katawan
Ay gawing daan
Ng 'Yong kaligtasan (KORO)

Hinihiling nitong pulutin ni Hesus ang pira-piraso ng basag-basag na buhay, at muling buuin. Sapagkat Siyang sinugatan at binasag sa krus ang Siyang pinakamainam at pinakamabisang lunas at ligaya ng pusong sugatan at basag din. Sa gayong paraan, nakamtan ang lakas at tapang upang humayo at magdala ng pag-ibig at paghilom sa kapwa sugatan.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com