BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
PAG-AALAALA

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (66 votes)

KORO:
Bayan, muling magtipon
Awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain
Pagliligtas Niya sa atin

Bayan ating alalahanin
Panahong tayo'y inalipin
Nang ngalan Niya'y ating sambitin
Paanong di tayo lingapin (KORO)

Bayan, walang sawang purihin
Ang Poon nating mahabagin
Bayan, isayaw ang damdamin
Kandili Niya'y ating awitin (KORO)

Ipinagdiriwang nito ang pagtitipon at pagwawagi ng bayan sa mapayapang rebolusyong EDSA. Angkop na madalas itong awitin tuwing nagtitipon at nagdiriwang ang sambayanan.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com