BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
PAG-AALAY
Your rating: None Average: 4 (36 votes)

Panginoon, aming alay
Itong alak at tinapay
Sa altar Mo ilalagay
Tanggapan sa Iyong kamay

Alay namin aming buhay
Bawat galak at lumbay
Bawat pangarap naming taglay
Sa palad Mo ilalagay

Lahat ng aming mahal sa buhay
Lahat ng aming aring taglay
kalayaan
Sa 'Yo ngayon iaalay

Itong alak at tinapay
Magiging si Kristo tunay
Gawing batid aming buhay
Pagkat sa 'Yo dumalisayBP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com