BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
PAPURI

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (33 votes)

Itaas na ang mga mata
Sa Panginoong lumikha
Ng mga lupa at tala
Ng gabi at umaga

KORO:
Itaas na sa Kanya
Mga himig at kanta
Tula't damdamin, mga awitin
Lahat na ay ialay sa Kanya

Kalikasa'y nangagpupugay
May mga huni pang sumasabay
Pagpupuri ang nadarama
Sa Diyos na 'ting Ama (KORO)

Isigaw sa iba
Ang papuri sa Diyos Ama
Lahat ng lugod at lahat ng saya'y
Ialay sa Kanya

Ito ang lahok nina Chito at Norman sa Himigsikan 1986, isang paligsahang pang-awit sa Ateneo. Si Jandi ang piniling umawit nito sa finals. Pumayag si Jandi, ngunit hindi nya napigilang baguhin nang bahagya ang mga titik. Kaya nagging unang tambalan ng tatlo ang nanalo ng unang gantimpala.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com