BP MEMBER LOGIN
You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.
Forgot Password?
STELLA MARIS

Requires Adobe Flash

Your rating: None Average: 4.5 (82 votes)

Kung itong aming paglalayag
Inabot ng pagkabagabag
Nawa'y mabanaagan ka
Hinirang na tala ng umaga

Kahit alon man ng pangamba
Di alintana sapagkat naro'n ka
Ni unos ng pighati
At kadiliman ng gabi

KORO:
Maria sa puso ninuman
Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta, Inang ginigiliw

Tanglawan kami aming ina
Sa kalangitan naming pita
Nawa'y maging hantungang
Pinakamimithing kaharian (KORO)

Habang nobisyo sa Sacred Heart, ibinigay ni Junjun ang mga titik nito kay Manoling. Napukaw ang kanyang damdamin sa mga imaheng hango sa buhay mangingisda. Kaya kumuha sya ng gitara (kahit hindi siya ganoon kabihasa), at pinagpuyatan ang awit. Kahit may curfew ng hatinggabi. Kinabukasan, nalaman ni Manoling na nagising pala sa ingay ang kanilang Novice Master, si Fr. Mat Sanchez, S.J. Ngunit nabighani siya sa ganda ng naililikhang himig. Tahimik niyang pinabayaang matapos ang awit.BP's ONLINE NEIGHBORHOOD

facebook twitter flickr youtube

www.nargalzius.com